Cỗ Máy Thời Gian


Phương Án I: Làm giảm Entropy

Theo nguyên lý thứ II của Nhiệt Động Lực Học . Hệ nhiệt động luôn có xu hướng chuyển sang trạng thái có mức độ hỗn loạn cao nhất giống như ly cà phê sữa hòa tan không có cách nào tách riêng sữa và cà phê được.
Nhưng sau một thời gian ly cà phê sữa bị lắng đọng tách riêng giữa sữa và cà phê. Như vậy trọng lực đã đóng vai trò làm giảm Entropy của hệ
"Nếu ham muốn đủ lớn. Thời gian sẽ đi ngược"

Phương Án II: Vặn nhanh chiếc đồng hồ

Giả sử đây là chiếc đồng hồ chi phối thời gian của Vũ Trụ. Tiếng "Tik Tok" vô cảm cho thấy nguyên lý bất di bất dịch là không thể quay ngược của thời gian


Làm sao để chiếc đồng hồ chỉ 3h chiều quay ngược lại về 2h45p. Cơ cấu bánh răng con cóc một chiều của chiếc đồng hồ không cho phép chiếc kim đồng hồ quay theo hướng ngược lại. Nếu cố gắng sẽ phá hủy hệ thống. Vậy điều này là bất khả thi?Khôn ngoan nhất hãy cứ để chiếc đồng hồ chạy tiếp cho đến 2h45p ngày hôm sau. Nghe có vẻ khôi hài.
Vấn đề là thời gian là một chiều nhưng nó có tính tuần hoàn. Mọi sự kiện trong Vũ Trụ đều có xu hướng lặp lại
"Cách trở về quá khứ là tiếp tục tiến tới tương lai"

Phương Án III: Nghịch LuânBánh Xe Luân Khởi điều khiển quan hệ Nhân-Quả của Tam Giới (Thiên-Địa-Nhân). Nếu Luân Khởi quay theo chiều kim đồng hồ thì không gì có thể khiến nó di chuyển ngược với chiều từ trái sang phải được
Nếu một con kiến có thể trèo lên Luân Khởi và chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc tịnh tiến v của Luân Khởi nó sẽ không bị Luân Khởi đè chết và vô hình chung đã khiến Luân Khởi quay ngược
"Đủ nỗ lực sẽ làm Vua Tam Giới"

Phương Án IV: Ký Ức trong Chân Không Lượng Tử


Đa tạp Calabi-Yau như hình trên mô tả cấu trúc hình học tại thời điểm sơ khai Big Bang của Vũ Trụ. Đa tạp này chứa những dao động tạo ra thông tin cấu thành Vũ Trụ như chúng ta thấy hiện nay. Hay nó chính là cấu trúc ADN của Vũ Trụ. Chính vì thế nó chứa mọi thông tin khả dĩ của lịch sử Vũ Trụ trong đó có chứa quá khứ của chúng ta
Nếu có biện pháp khai thác thông tin từ Đa tạp Calabi-Yau trong Chân Không Lượng Tử ta có thể vẽ hay tái hiện lại những sự kiện xảy ra trong quá khứ
"Những kỷ niệm đẹp sẽ chẳng bao giờ phai mờ"

Phương Án V: Chuyển động nhanh hơn Ánh Sáng

Xét một vật thể ở vị trí A phát ra một xung thông tin liên tục theo thứ tự 1-2-3. Các xung này lan ra khỏi vị trí của A dưới dạng sóng cầu với vận tốc ánh sáng c
Trong trường hợp A đứng yên. Tại vị trí B sẽ nhận được thông tin cũng theo thứ tự 1-2-3 theo thời gian tùy vào khoảng cách từ A đến B

Trong trường hợp A chuyển động với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng v<c. tại B vẫn nhận được xung theo thứ tự 1-2-3 nhưng theo thời gian sớm hơn
Nếu A di chuyển với vận tốc ánh sáng v=c. Ở B không nhận được tín hiệu gì
Nếu A đi nhanh hơn ánh sáng v>c. Tại B nhận được xung tín hiệu nhưng theo thứ tự ngược lại 3-2-1
Ta thấy việc chuyển động nhanh hơn vận tốc ánh sáng đã khiến thông tin trôi theo chiều ngược lại. Vậy điều này có khả thi?
Xét thí nghiệm một tia Laser chiếu lên màn từ một đèn Laser. Nếu đèn cách rất xa màn và quét với vận tốc góc đủ cao. Ánh sáng di chuyển từ vị trí ban đầu A đến B với vận tốc v. Nhưng khi đến D ánh sáng không kịp truyền mà chỉ kịp đến vị trí C. Như vậy về bản chất toán học D đã chuyển động nhanh hơn vận tốc ánh sáng
Như vậy trong thí nghiệm trên khi v>c. Ta nói B chính là Tương Lai của A
"Thời gian chỉ là một Ảo Tưởng tới mức dai dẳng"


(To be Continued...)


Comments